De juiste opstelling voor meer resultaat

Werken aan bedrijfsresultaat en tegelijkertijd de motivatie en betrokkenheid van je medewerkers stimuleren. Dat kan door oog te hebben voor ieders individuele kwaliteiten. Hoe? Dat lees je hier.

Goed geformuleerde doelen dragen bij aan de bevlogenheid en betrokkenheid binnen jouw organisatie. Het zorgt voor focus (aandacht) en leidt tot prestaties.

Een duidelijk doel alleen is niet genoeg. Alle spelers moeten op de juiste positie staan voor succes. Zo benut je alle kansen in jouw organisatie. Het is belangrijk dat medewerkers de gestelde doelen haalbaar achten, zich erbij betrokken voelen en committeren. Deze betrokkenheid is veel hoger als je medewerkers op de voor hun beste positie staan om een bijdrage te leveren. Ze moeten zich bekwaam (ofwel competent/kundig) voelen. 

Focus je daarom niet alleen op het doel maar ook op de opstelling. Bepaal vooraf wie in jouw bedrijf welke bijdrage kan leveren. Welke eigenschappen zijn nodig, welke kennis, welke acties etc. Wie moet keepen en wie aanvallen? Zo bepaal je waar intern jouw kansen liggen.

Winnen doe je met z’n allen. ~Johan Cruijf~

Vergeet hierbij niet dat jouw bedrijf een aaneenschakeling van mensen en teams is. Alles werkt in het verlengde van elkaar. En daar ligt meteen al een meerwaarde. Door het doel te ontleden en “te verdelen” in kleinere subdoelen onder de teams en medewerkers wordt iedereen medeverantwoordelijk voor de realisatie ervan. Net zoals een voetbalteam heeft ieder zijn rol, maar alleen door samenwerking wordt gescoord.